PROTETITE

PROTETITE คือ สารธรรมชาติที่ สกัดจากเกล็ดปลา ซึ่งจะได้ คอลลาเจน Type I และแร่ธาตุต่างๆ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โดยสารเหล่านี้ถือเป็นองค์ประกอบหลักของกระดูก และฟอร์มตัวกันในรูปที่คล้ายคลึงกับโครงสร้างมวลกระดูกของมนุษย์ โดยคอลลาเจนมีบทบาทสำคัญ คือ เป็นฐานสำหรับการเพิ่มจำนวนของเซลล์ออสติโอบลาสต์ เพื่อให้แร่ธาตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส จับรวมตัวกันเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กระดูก (ความหนาแน่นของกระดูก+คุณภาพของกระดูก) ด้วยประสิทธิภาพของขนาดโมเลกุลที่เล็กเทียบเท่า nanosized ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึม Protetite ไปใช้งานได้ง่าย

และจากการค้นคว้าวิจัยและทำการเก็บตัวอย่างการทดลองผลลัพธ์ที่ได้จากการให้กลุ่มตัวอย่างทั้งหนูในห้องทดลอง และอาสาสมัครผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน รับประทาน Protetite ปรากฎว่า สามารถเสริมสร้างความหนาแน่นของมวลกระดูกและคุณภาพ (ความยืดหยุ่น) ของกระดูก ให้ดียิ่งขึ้นได้

Protetite นวัตกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับกระจดสิทธิบัตรทั้งตัวองค์ประกอบและการผลิตเรียบร้อยแล้ว สามารถเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคกระดูกโปร่ง กระดูกพรุน เช่น คนชรา ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ผู้ที่ขาดการออกกำลังกาย ผู้ที่ขาดสารอาหาร หรือไดเอ็ตเป็นประจำ ผู้ที่ดื่มสุรา สูบบุหรี่เป็นประจำ และผู้ที่ทานยาสเตียรอยด์ ยาลูกกลอน เป็นต้น

Protetite ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารธรรมชาติ สกัดมาจากเกล็ดปลา เพื่อเพิ่มมวลกระดูก นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น žDr.Boplus สามารถเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก เหมาะสำหรับ

  • เด็กที่อยู่ในวัยเจริญเติบโต (อายุ 12 ปี ขึ้นไป)
  • ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคกระดูกกระดูกพรุนหรือมีภาวะการณ์เสื่อมของกระดูก เช่น คนชรา ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
  • ผู้ที่ขาดการออกกำลังกาย
  • ผู้ที่ขาดสารอาหาร หรือลดน้ำหนักเป็นประจ
  • ผู้ที่ดื่มสุรา สูบบุหรี่เป็นประจำ
  • ผู้ที่ทานยาสเตอรอยด์

ยาลูกกลอน ขนาดบรรจุ : ขวดละ 120 เม็ด
ขนาดรับประทาน : วันละ 4 เม็ด
แนะนำให้รับประทานก่อนนอนจะให้ผลดี

เลขที่สารบนอาหารที่ 10-3-08829-1-0031