ติดต่อเรา

ที่อยู่

บริษัท : INTA HEALTHY CARE CO.,LTD. ที่อยู่ : 14 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 31 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Phone : +66 (0) 2294 – 9616 – 7
+66 (0) 2294 – 9687
+66 (0) 2295 – 1823
FAX : +66 (0) 294 – 5420
Website : http://www.intachemical.com/

Email: dr.boplus@gmail.com
Phone: +1 212-249-2390