เกล็ดปลายี่สก ไทย สกัดเป็น “PROTETITE” เพิ่มมวลกระดูก

11 ส.ค. 60 - นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คนไทยได้รับแคลเซียมน้อยกว่าที่ควรจะเป็น