แพทย์เตือนกลุ่มแม่และผู้สูงอายุระวังภาวะกระดูกบาง-พรุน

แพทย์ถือโอกาสวันแม่แห่งชาติเตือนระวังภาวะกระดูกบางกระดูกพรุนในกลุ่มแม่และผู้สูงอายุ ชี้ส่วนใหญ่หลีกหนีไม่พ้น โดยแนะวิธีรับมือและชะลออาการ

รู้จัก ' โปรเททไทด์(Protetite) ' สารช่วยเพิ่มมวลกระดูก

'โปรเททไทด์ ' นวัตกรรมระดับนาโนโมเลกุล สกัดจากเกล็ดปลายี่สกของไทย มีโครงสร้างใกล้เคียงกับกระดูกมนุษย์ ร่างกายดูดซึมง่าย ช่วยเพิ่มมวลกระดูกและเพิ่มคุณภาพของกระดูก